ExeScript Editor

ExeScript Editor

Làm nó dễ dàng phải viết lại chương trình trong một thể loại scripting ngôn ngữ
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
ExeScript Editor làm nó dễ dàng phải viết lại chương trình trong một thể loại scripting ngôn ngữ. Nó kịch bản biên tập đầy tiểu bang của nghệ thuật tính năng, và competes với nhiều bulkier ấy phát triển sống. Người đã xây dựng-trong kịch bản & gỡ lỗi đề nghị bước từng bước lệnh hành quyết, nhiều breakpoints và đầy truy cập mật mã biến.
ExeScript Editor hoàn toàn ủng hộ tất cả thiếu tá scripting ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả Mẻ, VBScript, WSF, WSH, HTA, JScript, Object Rexx, PerlScript, Python, PowerShell, và nhiều ngôn ngữ khác.
Thông tin được cập nhật vào: